Skip navigation

Įmonės duomenys MOSOLF grupė


2.800

Darbuotojai

38

Technikos ir logistikos centrai

360 Mio.

Metinė apyvarta 2017

1.000

Specialieji automobilvežiai

350

Dviaukščiai vagonai

2

RoRo laivai, skirti riedamiesiems kroviniams